Betonganalyser

Nytt! - Supplerende rapport balkonger/ terrasser

Rapporten kan lastes ned ved å klikke på denne linken

(publisert 9.12.2010)


Stikkprøve rapport terrasser/balkonger

Rapporten kan lastes ned ved å klikke på denne linken (5 MB).

(publisert 14.2.2008)


Rapport supplerende betonganalyse garasjeanlegg

Rapporten kan lastes ned ved å klikke på denne linken (3,5 MB).

(publisert 14.2.2008)


Rapport fra betonganalyse

Rapporten kan lastes ned ved å klikke på denne linken (4 MB). Styret har på bakgrunn av disse resultatene bestilt en grundigere analyse av hele garasjeanlegget og balkongene for å være sikre på tilstanden til hele sameiet før vi setter i gang et omfattende rehabiliteringsprosjekt.

(publisert 22.8.2007)


Tilstandsvurdering fra OBOS Prosjekt

Tilstandsrapport fra OBOS Prosjekt AS kan lastes ned ved å klikke her. På bakgrunn av blant annet denne skal vi drøfte opprettelsen av et vedlikeholdsfond på det ordinære sameiermøtet. Endelig mål er en vedlikeholdsplan som styret og vaktmester kan bruke som hjelpemiddel i årene som kommer. Styret ser for seg et sameiermøte til høsten som kun vil dreie seg om vedlikehold. Mer info kommer i Jesper'n frem mot sommerferien.

(publisert 11.4.2007)