Dugnad og spyling av sjakter og garasje

Dugnaden for FB 42 - 56 er flyttet fra onsdag 8.mai til mandag 6.mai.
Dugnaden vil være i perioden 17.00 - 19.00.
Samme tidspunkt for dugnaden for FB 24 - 40.

Bli med å gjøre det pent og trivelig i Jesperud!!

Sjaktene vil bli spylt/vasket hver fredag fremover til 7. juni.
Det vil komme oppslag i oppgangen din før vasking av din sjakt.

Vi vil også spyle garasjene fom mandag 27.mai - det er derfor viktig at du rydder garasjeplassen din!
Det vil komme oppslag i oppgangen din før vasking av den enkelte garasje.