Kontakt

Jesperud Boligsameie

Kontaktinformasjon

Telefon vaktmester
917 82 764

Per Erik Gundersen er vår hovedvaktmester.
Han har arbeidstid: Mandag - fredag 0730 - 1500

Telefon styrekontor i bomberommet
22 21 27 49

Telefaks styrekontor i bomberommet
22 21 27 49

Postadresse
Fossumberget 48, 0983 OSLO

Epost
styret@jesperudboligsameie.no
vaktmester@jesperudboligsameie.no
webmaster@jesperudboligsameie.no

Forretningsfører
Boligbyggelaget USBL
Besøksadresse:
Arbeidersamfunnets plass 1
P. B. 8944 Youngstorget, 0028 Oslo

Telefon:
22 98 38 00

Epost:
usbl@usbl.no

Web:
www.usbl.no

Vår rådgiver:
USBL
Tlf. 08725

Styret

Styret i sameiet er valgt på årsmøtet som avholdes hvert år i april.
Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen og valget er fordelt slik at ikke hele styret skal velges på nytt hvert år.
Nedenfor finner du en generell presentasjon av det fungerende styret.

Styret 2018/2019

Styreleder - Henning Hoel
Tlf: 990 30 906
Personalansvar for vaktmester, teknisk ansvarlig, forsikring, kommunekontakt

Styremedlem - Jon Langset
Bolig: F.B. 50
Tlf: 920 13 958

Styremedlem - Qamar Zaman
Bolig: F.B. 50
Tlf: 918 34 454

Styremedlem - Erik Chr. Green
Bolig: F.B. 38
Tlf: 917 55 648

Styremedlem - Branko Tollefsen
Bolig: F.B. 34
Tlf:

Styremedlem - Rune Iversen
Bolig: F.B. 34
Tlf.: 913 16 194