Avvikling av utleie av forsamlingslokale - brannteknisk vurdering

Sameiet har lagt til rette for at beboere kunne leie forsamlingslokalet til bruk for sammenkomster, festlige anledninger mv.

Ved gjennomgang av de branntekniske forholdene i sameiet fra firmaet Kåvenes og Sundene AS viser det seg at lokalet ikke tilfredsstiller branntekniske krav for slik bruk. Dersom lokalet fortsatt skal brukes som forsamlingslokale, vil dette kreve en rekke tiltak:

- veggene mot garasjen bygges om til høyere brannmotstand

- etablering av selvlukkere på dørene

- Dør ut fra lokalet må bygges om fra bredde 60-70 cm til dør med bredde 120 cm. Til tross for dette vi likevel den sekundære rømningsveien (via garasjene) være lite gunstig (ikke preakseptert rømningsvei).

På denne bakgrunn har styret vedtatt å avvikle ordningen med utleie av forsamlingslokalet. Vi beklager de ulemper dette medfører for sameierne.

Øvrige branntekniske forhold

Rapporten viser flere forhold vedrørende branntekniske forhold som bør utbedres, og styret har engasjert Obos prosjekt for å bistå oss med innhenting av priser på arbeidene og for tilbud med nødvendig brannteknisk prosjektering.

Styret kommer tilbake med mer informasjon når priser/anbefalte løsninger foreligger.