Til seksjonseiere i Jesperud boligsameie - Sameiermøtet 2015

Det vises til Lov om eierseksjoner §33: "Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet".

Jesperud boligsameie vil avholde ordinært sameiermøte onsdag 29. april. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønskes behandlet på sameiermøtet må være styret i hende senest 6.3.2014.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.


Forslag sendes helst på e-post til styreleder:
henning@ahw.no


Eller alternativt pr post til:
Jesperud boligsameie
Att. Henning Hoel
c/o Advokatfirmaet Hoel Wollbråten DA
Arbeidersamfunnets plass nr 1
0181 Oslo


Vennlig hilsen
Jesperud boligsameie
Styret