Anbefalte håndverkere

Elektriker

Tallberg elektro AS

Døgnvakt: Tlf:
Dagtid: Tlf: 22 79 66 40
Kontaktperson:
e-post: post@tallberg.no
www.tallberg.no

Rørlegger

Rørleggervakta
Tlf: 23 12 65 50

Låsesmed

Aker Lås AS
Døgnvakt: Tlf: 07707

Glassmester

Svendsen-Glasservice AS
Døgnvakt: Tlf: 22 64 00 68

Snekker

Inngangsdør / Balkongdører / Vinduer:
Leverandør i utskiftningsrunde 2007:

Origo Bygg AS
Kontaktperson: Lars Belgen

Tlf: 22 79 43 71
e-post: origbygg@online.no
www.origobygg.no