Styremedlemmer søkes

Ordinært årsmøte for Jesperud Boligsameie er 22.april 2013.
I den forbindelse trenger vi nye kandidater til sameiets styre.

Valgkomiteen trenger forslag på kandidater som har lyst og evner til å gjøre en innsats for vårt boligsameie.
Det å sitte i styret er både lærerikt og interessant.

Eventuelle spørsmål om vervene i styret kan stilles til oss i valgkomiteen eller til styreleder Henning Hoel.

Valgkomiteen ønsker at du tar kontakt dersom du har forslag på kandidater eller ønsker å stille selv.
Bruk gjerne postkassen på døra til bomberommet til å levere forslag.Vennlig hilsen
Valgkomiteen

Jan Erik Hagabråten, tlf. 901 63 430, e-post jan-erik@hagabraaten.no
Morten Olsen, tlf. 915 91 475, e-post mor-ols5@online.no