Asfaltering

Som de fleste sikkert har fått med seg, blir det lagt ny asfalt på fotballbanen i disse dager.

Når dette er gjort, står garasjene for tur.