Avfallscontainere 9.10. oktober

Det blir satt ut containere på ballplassen onsdag/torsdag uke 41.

Ber om at informasjon om hva som skal hvor følges!