Problemer med matlukt

Styret har mottatt flere klager på at matlukt siver inn i leiligheter fra naboene. Dette skyldes at flere seksjonseiere har koblet kjøkkenvifte/ventilator til sameiets felles ventilasjonsanlegg. Matlukt går da inn i naboenes leiligheter. Styret henstiller derfor til alle seksjonseier og leietakere om å umiddelbart koble fra kjøkkenventilatorer/vifter som er koblet til ventilasjonsanslegget. Sameiere kan i stedet for installere ventilatorer som har kullfilter og ikke trenger å kobles til ventilasjonsanlegget.
Styret har i forbindelse med montering av røykvarslere og brannslukkingsapparat også foretatt kontroll av eventuell tilkobling til felles ventilasjonsanlegg. Flere leiligheter hadde koblet seg til ventilasjonsanlegget, og styret vil sende skriftlig pålegg om frakobling av disse ventilatorene/kjøkkenviftene. Det vil kreves dokumentasjon for at disse ventilatorene blir demontert.