Lufting av hund

Styret har mottatt flere klager over at reglene for dyrehold ikke overholdes, spesielt i forhold til at hunder skal holdes i bånd på sameiets område. Selv om de fleste i sameiet vårt er flinke til å overholde regler for dyrehold ønsker Styret å minne om sameiets regler for dyrehold som sameiermøtet har vedtatt:

1. Dyrehold er tillatt såfremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer. Husk at det er båndtvang hele året på sameiets område.

2. Beboere med ansvar for dyr plikter straks å fjerne disses ekskrementer fra sameiets fellesarealer. Gressplenene er bruksplener, ikke hundetoaletter. Hvis uhellet først er ute, må hundepose benyttes.

3. Hunde- og katteeiere plikter å påse at hunden eller katten ikke går i sandkassene til barna.

4. Styret kan nekte den enkelte beboer retten til å holde husdyr hvis en eller flere av disse regler blir brutt.