Utskifting av bord på gangbroer og kulverter

Vaktmesterene holder i disse dager på med å skifte ut råtne og stygge bord på gangbroene.
De vil også skifte ut bordene på kulvertene (gjerdet ned til garasjene) og gulvbord på gangbroene der det er behov for dette.

Dette er en større jobb som vil utføres ila vinteren, dersom været tillater det.
Bord som ikke er stygge/råtne, vil bli malt ila våren.