Canal Digital

Styret har inngått ny avtale som vil alle beboere raskere internett, samt vesentlig rimeligere oppgradering til høyere hastighet.

Se jesperud_infobrev.pdf for nærmere informasjon