Spyling av garasjer

Vi har hatt på planen å spyle garasjene i år, men pga vaktmestersituasjonen og uklarheter mht reglene for avløpsvann, har vi dessverre ikke fått gjort dette.

Det er derfor mest sannsynlig at spyling vil bli gjort til våren. Forutsetning for å få rengjort skikkelig er at garasjen er tom den aktuelle dagen. De med egen port bestemmer selvsagt om de ønsker å få sin plass spylt ved å la den evnt. stå åpen denne dagen.
Uansett når dette vil bli gjort, vil vi varsle via hjemmesiden og oppslag i alle oppganger.