Hærverk i sameiet

Vi har i det siste dessverre opplevd flere tilfeller av hærverk i sameiet. Dette gjelder røropplegg i garasjeanlegget hvor noen bevisst har laget hull i rørene, og tilfeller der det er ødelagt senderne for fjernavlesning av vannmålerne som er installert. Reparasjonene fører til utgifter som alle sameiere er med på å betale, og vi ber om at det meldes fra til styret dersom noen ser hærverk eller vet hvem som har gjort dette.